Afterwork nr. 2, 199 och 200 den 16 maj 2003
och nr 266 på Lilla London i feb 2005.


Lilla London januari 2001, besök 2: Lisa Gladh, Nemo, Krister, Tom Blööth, Malin Svabb.
T.h. 16 maj 2003 på samma ställe, besök 199: Nemo, Albin, Emil, Stefan Knoph och Evert.


Samma kväll på Stars'n'Bars vid afterwork 200: fr.v. Kapten Nemo (rätt nykter),
Tom Blööth (lagom i ordning), Posett (rätt så trött), Lisa, Nemo och Maj-Britt.


Fest nr 266 på Lilla London 4 feb 2005:
Kapten Nemo, Tom, Krille och Andreas.
Tillbaka