Kabinett
Kapten Nemos våning
där den goda smaken får råda...