Besökare kan komma med egna förslag
via mejl
  Rövargrottan Fången i källaren En 1000-årig jätte I pyramiden
  Minnesstenen En fredens plats Linden vid kyrkan I spökskogen
  Graven i Kivik Ett hårt museum Med stövlarna på En villa i sten
  Märklig klippa Hundraårigt ljud Ett grodmonster Ett danskt fall
  Döda skogen Skeppet i högen Vatten i terrasser Ales farkost
  Stavkyrkan Farfars fars plats Den långa skutan Tattarstaden
  Jätten av alar Mördarens grav Hällkistan i Säm I bergklyftan
  Stenskeppet En snurrig raritet En gammal stol Okänd kung
  Boken i Skara Kung Ranes hög Ett långt stenhus I ljusets hus
  Bra målarfärg Tefatet har landat Okänt monument Märkligt regn
  Dubbelbäcken Ett postrånmord? Kannibalmuseet